information about upcoming events and News about life staging®™

A call for alternativ formats in Supervision and Group Work! click here

ANSE Summer University 2023  – “With Words and Beyond – Values and Identity in an Incomprehensible World” IN BUDAPEST 14-19 August

I will give a half-day workshop focusing on "The Art of Supervision". More information to come. But please visit the ANSE website for more details! Click here


HANDLEDNING OCH ARBETE MED GRUPPER UTIFRÅN NARRATIVA, SYSTEMISKA OCH KONSTNÄRLIGA INFLUENSER! (Swedish)

Vill du bli överraskad över hur mycket outnyttjad kunskap och färdighet du och andra har? Förbluffad överhur modig och initiativrik du egentligen kan vara? Upptäcka hur fördomar hindrar oss att se dem eller det vi tycker vi är ”experter” på? Få prova på olika upplägg och lite annorlunda tankegångar?

Välkommen då på workshop i Stockholm 21-22 oktober! Där din speciella kompetens och ditt ”konstnärskap” kommer aktiveras: göra dig mer närvarande, trygg och ”färgrik”!

Upplägget är upplevelsebaserat med fokus på förkroppsligade erfarenheter och kunskap – varvat med föreläsningar om de olika formatens kopplingar till narrativt, systemiskt och konstnärligt tänkande. Även tankar kring neuroception –hur vårt autonoma nervsystem svarar an bortom vårt tänkande och hur vi kan utveckla mer empati och närvaro i mötet med andra, kommer beröras.                                                                             
De format som kommer demonstreras och ges möjlighet att ”prova på” är Life Staging®, (naivt) bildskapande, Ria-Ra-frågorna och ”Mattan”.
Allt på ett tryggt, rätt lättsamt och alltid roligt sätt!

KURSLEDARE: Elisabet Wollsén, leg psykolog, leg psykoterapeut i familjeterapi, handledare, forskare, utbildare mm. Verksam som handledare, utbildare och kliniker sedan början av åttiotalet, bedrivit narrativ forskning inom psykosocialt arbete och även deltagit i och regisserat psykodrama. Deltar i olika målarskolor sedan ett femtontal år. Har utvecklat och praktiserat handledningsmodellerna ovan under de senaste dryga 20 åren.
MÅLGRUPP: Handledare, konsulter och professionella som arbetar med grupper och personlig utveckling samt personer med intresse för gestaltande tekniker, egen personlig utveckling.
DATUM: 21-22 oktober 2023
lördag: 10:00 -17:00
söndag: 10:00 -16:00
KOSTNAD: 5 900 kr + moms/deltagare, faktureras vid anmälan.
PLATS: Centralt i Stockholm City.
ANMÄLAN: Bindande anmälan via mail till elisabet@samtal.se
INFORMATION: www.samtal.se  eller 08-33 71 73
DELTAGARANTAL: Begränsat.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 Augusti 2023
Klickar du på den gröna texten kommer du till en video där du får veta mer om tänket bakom Life Staging® som är inspirerat av narrativ och konstnärlig filosofi och praktik och erbjuder  ett kreativt sätt i att arbeta med grupper, i personlig utveckling, som pedagogisk metod och i arbete med organisationer. I huvudsak handlar det om att skulptera och skapa tredimensionella "bilder" med hjälp av gruppdeltagarna genom några enkla instruktioner. Utan någon (initialt) verbal information. Vilket gör att seendet fokuseras och fördjupas, inseendet kring de fördomar vi ofta benämner som ”verkligheten,”också utmanas och berikas. Rörelsen från den första konstaterade bilden/uppfattningen utvecklas under processen till en mer dynamisk, flerdimensionell bild/berättelse. En invändning, ett tillägg, kanske ett uppslag att gå vidare med genom att bekräfta något man kanske anat men ännu inte sett? Tillsammans på en helt trygg plats. Alla som deltar blir alltid både överraskade, mer"färgstarka"och grundade. Roligt har vi också! Mer information www.samtal.se!

Here is what the approach is about

Drawing inspiration from narrative and artistic philosophy and practice, Life Staging® offers an addition to the dominant cognitive understanding and taken-for-granted knowledge that has come to characterize many aspects of modern psychological practice and theory today. Life Staging® offers a way of conducting supervision, working with groups and in business development. The format focuses on "seeing" (realization), recognizing the assumptions that we often call "reality". By offering a movement from the established image/perception one already has to a more dynamic, multi-dimensional image/story. An objection, an addition, perhaps a suggestion to go further by confirming something you may already "know" but have not yet seen? The format provides no prior information (other than the presenter's image), so participants must rely on their personal, relational experiences, the actions and interactions that occur and are coordinated in the moment. Each person's knowledge, experiences, prejudices and values will thus be constantly challenged and re-evaluated, deepened and brought to life. All in a very dignified, safe and redemptive context with a very serious sense of humor!

Five question approach online course/workshop this autumn Or on demand!

Many professional conversations, meetings and collaborations begin and continue without an agreement on purpose and structure. With the help of the five questions, the collaboration can be formulated jointly in preliminary arrangements that can be reflected and thus change over time by asking the five questions over and over again. In a changing world, one also needs a changing structure without losing sight of the goal! Interested, please contact me for more info.

MEETING WITH SUpervisors in Europe Through ANSE 2021 and in ongoing intervison groups

ANSE is The association of national Organisations for Supervision and Coaching in Europe. ANSE now represents more than 8.500 qualified supervisors and coaches in the field of consulting in 21 European countries and more than 80 training institutions. 

It is a great network who has a lot to offer. I have been joining "Talent Talks" and am now participating in two Intervision Groups. One of them met live Tallinn this summer and next stop will be in Norway in May. Very inspiring and so is the name of our peer supervision group "ART AND THERAPY"- and we will  continue our meetings another three years! The second group has formed the name "SMART"- supervision meets art.. and we will also be seen live in Norway (this autumn). In between we continue to meet online a couple of times. Click here to see what ANSE can offer for you. It is a lot!

ZOOM Superhandledningsgrupp  i höst (SWEDISh)

Har tänkt till lite och lyssnat på förslag och önskemål. Utifrån detta är idén att ses ett tillfälle i månaden, max åtta deltagare, med fokus på personlig och professionell utveckling. I ett forum där du som deltagare får möjlighet att utforska såväl personliga, privata som professionella dilemman eller/och sådant du bara är nyfiken på, tillsammans med gruppen. Kreativa verktyg som  Zoom- Life Staging® (uppställningar),  narrativ intervju, ritande, reflekterande team mm. fungerar  också bra online. Förhoppningen är att ett av dessa tillfällen kunna ses "live"!

Deltagare förbinder sig delta minst en termin i taget (undantag kan förekomma).

Datum: Fredagar datum ännu ej spikade (09:30-12:00).

Upplägg: Sker i samarbete med deltagarna.
Kostnad: Fem tillfällen 7 500 + moms/deltagare.
Anmälan: Bindande via mail till elisabet@lifestaging.se  senast den 5/8

* If there is an interest in an English speaking super-supervision/personal developpment group we can arrange that too.

ZOOM Meta Supervision  or WORKSHOPS ONLINE

I have created new ways to do Life Staging® online by using new tools (see above) and can offer opportunities to give meta- supervision or workshops in English in the model.
My own developed and research-based structure  "5 Question Approach"– useful for all types of meetings and assignments–  can also be given online: As a workshop or a tool i supervision, therapy etc.

The same opportunities will be given in Swedish. Se mer ovan!
Please contact me for more information if you are interested! 
elisabet@lifestaging.se

RIA-RA, En modell för uppdragstagande och professionellt samarbete (swedish) FIVE question approach in english

Två dagar under  2023, datum ännu ej spikade!
Utvecklingsdagarna fokuserar på vikten av att alltid ha ett medvetet mål och upplägg i det professionella arbetet. Fokus ligger på att jobba kring uppdragstagande och mål utifrån olika modeller, företrädesvis de fem frågorna i Ria-ra-teorin. Med dessa fem frågor och följdfrågor kan varje mötessammanhang bli meningsfullt och med tydlig målinriktning och ansvarsfördelning. Kursen kommer också att beröra AGS-uppdragsmodellen, en analysmodell för rangordning av uppdrag. Samt ge träning i målformulerande dialog och hur man kan förändra ett konstaterande språkbruk till ett aktivt handlingsspråk.
Ria-Ra-frågorna;
1) Vilka är här?
2) Har jag här att göra?
3) Vad har jag här att göra?
4) Gör vi rätt saker?
5) När ska vi sluta?
Målgrupp: Alla som vill utveckla effektivare och bättre möten, ett mer värdefullt samarbete med klienter, andra professionella, kunder, uppdragsgivare etc. Passar såväl personal inom offentlig sektor, i näringslivssammanhang, konsultverksamhet mfl. Delta som hel arbetsgrupp eller kom från olika verksamheter. Alternativt från olika arbetsgrupper inom samma verksamhet som samarbetar professionellt i vardagen, eller delta som enskild konsult, chef eller anställd. Kursen passar alla som vill utveckla ett mer professionellt samarbete genom gemensamma metoder och förhållningssätt. Kursen har t.ex. givits som utvecklingsdagar för Socialtjänsten och för Konsulter i olika sammanhang.
Kursledare: Elisabet Wollsén
Datum: 2023, datum ännu ej spikade, troligtvis hösten 2023.
Torsdag 10:00 -17:00
Fredag 09:00- 15:00
Kostnad: 5 900 kr + moms/deltagare.
Deltagarantal: Maximum 20 deltagare. Minimum 8 deltagare.
Plats: Stockholm (kan anordnas på annan ort om intresse finns)
Anmälan: Intresseanmälan via mail till elisabet@lifestaging.se
Information: elisabet@lifestaging.se eller 08-33 71 73

Alternativt kan valfritt antal utvecklingsdagar anordnas för en specifik arbetsgrupp/plats. Kostnad, datum och plats enligt överenskommelse.
*Egen utarbetad modell utifrån forskningsrapporten "Det var inte så märkvärdigt" Elisabet Wollsén 2000.

iNternational zoom group by AGPA 2020 -ongoing

For some time now, I have participated in a Zoom Group twice a week organized by colleagues in the International Network AGPA, American Group Psychotherapy Association. The aim is to connect members and to support each other during Corona. Everything is improvised and quite "leaderless" which is both challenging and developing, especially since all dialogue takes place in English. It is fantastic to getting to know colleagues both professionally and privately from all over the world. Talking and listening in real time with and to so many interesting and experienced colleagues in China, Singapore, Serbia, USA, Israel, England, Brazil etc. is a very rich experience!

Next time, at AGPA Connect 2023 in March, we will be able to meet outside our zoom boxes - really looking forward to this! Already making plans for many nice, exciting arrangements and meetings with my international (now) "pals"!